Operation Hyperstorm

Нека да започнем тази тема с оглед на Джордано Бруно от дълбокия акт на духовно обвързване, който мога да преведа метафорично като “пътят на еволюцията”:

Свързващият агент не обединява душата си, освен ако не го е заловил; 
не е заловен, освен ако не е бил обвързан; той не го обвързва, освен 
ако не се е присъединил към него; не е свързан с него, освен ако не 
се е доближил до него; той не се е доближил до него, освен ако не се 
е преместил; Общо описание на връзката той не се движи, освен ако не 
бъде привлечен; той не е привлечен, докато не бъде наклонен или 
обърнат; той не е склонен към това, освен ако не иска или не желае; 
той не желае, освен ако не знае;  той не знае, освен ако обектът, 
който се съдържа в даден вид или изображение, не е представен на 
очите, на ушите или на вътрешния смисъл. Облигациите се довършват от 
знанието като цяло и те са свързани заедно с чувствата като цяло. 
Казвам "знание като цяло", защото понякога не е известно кое усещане 
е заловило обекта и казвам "чувства като цяло", защото понякога това 
не е лесно да се дефинира.

 

Всяка форма на живот е съставена от определена степен на материя, изразяваща определена степен на интелигентност или съзнание, а свързващата връзка между  двете  е  жизнената сила на Фохат.

Фохат е силата, която е осезаема като материя, сила, топлина, електричество, магнетизъм и т.н. Всички са зависимо от Фохат, затова с правилната магия можете да превърнете една форма на Фохат в друга. Като електричество от топлина, или обратно – както в устройството на хладилник, основната система за термодинамика. За да се промени температурата, хладилникът трябва да направи “нещата” да се движат:

Ако дадена система не взаимодейства по никакъв начин с нейната среда, тогава някои механични свойства на системата не могат да се променят. Понякога те се наричат ​​”константи на движението”. Тези количества се считат за “запазени” и законите за опазване, които са резултат, могат да се считат за най-фундаменталните принципи на механиката. В механиката, примери за консервирани количества са енергията, инерцията и ъгловият импулс. Законите за опазване са точни за изолирана система.

По този начин помощта на хладилен агент се използва за преместване на налягането. В хладилника течният хладилен агент протича през разширителен вентил. (Можете да мислите за клапата за разширение като малка дупка като тази на аерозолна кутия.) Тъй като хладилният агент се движи през отвора, той се премества от зона с високо налягане в зона с ниско налягане. Намаляването на налягането съответства на понижаване на температурата. Налягането е пропорционално на температурата! В изпарителя течността също се разширява и се изпарява и, както знаете, изпарението на течността отнема топлината. Крайният резултат от това е, че газът е много, много студен!

Така че ние получаваме основната идея – Това е налягане – топлообмен. Тази форма на трансформация на Фохат намирам за най-важна за Живота във Вселената. От универсалния хладилник е малко по-сложно и термодинамичните закони там работят на различни нива, не само възприемане на топло / студено, но също и топлината на ума, топлината на чувствата и топлината на движение / разгръщане. Ние повишаваме натиска в някоя област и топлината там се променя. Намаляваме го – топлината се успокоява. Всяка взаимовръзка между две точки се основава на този закон. Gamma Rays, Cow Farts, Single Whores, Fishless Fish, Gravity Weaves, Blunt Weapon Traumas – Всички идват от правилния входящ натиск в различните части на хладилника. Всички базирани на термодинамика. А това, което висеше на четири слона, които ние наричаме Земя, е свързано към термодинамиката “Мрежа”, то не би могло да бъде другояче.


 

Мрежата не е нещо там,  далеч от нас, безопасно, абстрактно, идея отделена от ежедневието ни. Нашите молекулярни тела и човешкото съзнание, докато ходим на Земята, живеят в мрежата. Мрежата е като единна тунинг вилка, която вибрира с нашия Светлинен / Живот / Електромагнитен спектър за Земята, тъй като ние я получаваме ежедневно от нашата специфична парадигма на Соларна еволюция, Слънцето, астрофизичния център на нашата местна слънчева система – мрежа. Нашият крал Слънце е развиваща се звезда и животът ни като хора на Земята се гради в рамките на параметрите на “Неговото” тяло, познатата ни слънчева система.

Geomancy и somamancy са още две ключови думи, изясняващи в мрежата. Geomancy първоначално означава “гадаене на тайните на Земята”, но след медитативно преживяване с планетарната мрежа, думата се появява за нас в по-голямото си значение като “дивинизация на Земята”, защото положителното, любящото човешко съзнание, взаимодействащо с Небесната свързваща мрежа, завършва своя планиран процес на девинизация. Сомаманството (гръцки: гадаене по тялото) е еквивалентна дума, действаща в човешкото измерение. Добър пример за доказала се наука в тази насока е древното изкуство на акупунктурата. 

На Земята има държавни поддръжници на теорията за куполите, система от куполовидни центрове или етерични енергийни кръстовища, които заемат пространството над свещените заграждения (всъщност ги създават), откъдето се простират многобройни късо разпиляващи се и въртеливи куполовидни линии на светлина, излъчващи се над пейзажа. Куполните линии свързват куполните центрове един с друг в една фина комуникационна мрежа.
Всеки купол има капацитет да инициира до 48 филиала енергийни центрове, или по-малки куполи, чрез серия от спираловидни куполовидни линии с по-малка куполна капачка в края. Те стават свързани, одухотворени енергийни точки в ландшафта, но директно свързани, като дете от родител, с иницииращия купол. Потенциално има 83,808 такива куполни капачки на Земята, цифра, която обяснява в пълна степен близката планетарна вездесъщност на древните религиозни обекти.


 

Уви, в последно време чувствам, че живея в различен свят от този, в който съм се родил. И това не е вината на г-н Мандела, а …опортюнизмът за свързване, освободен от американското разузнаване, идеята, наречена Интернет.

Имаме лесен достъп един към друг – инструмент, далеч по-голям от всичко, създадено преди. Тъй като мрежата обхващаше света, сега живеем не във връзка, относителна близост с вашите съседи, но в хипервръзката, възможността за докосване на информация зареди една и съща секунда във всяка част на планетата, всичко, навсякъде, незабавно … Живеем в хипер-уеб, хипер-свят. Но нека не сме толкова горди. Защото беше капан. Събитията, които преживяваме днес, са много добре програмирани да се случат. Не в подробности, а по същество. Всичко е подготовката и тактически подход на разузнаването в САЩ с цел изпълнението на най-възвишената операция – операция Hyperstorm.

Операция Hyperstorm е като предизвикана от човека промяна на климата, вид на социален климат, който потъмнява небесата и заробва човешката личност под земята, оставяйки на повърхността само хиперформa на анонимността.

Америка се нуждаеше от олово, затова хвърлиха чиповете си на масата, като въведоха Интернет в света. И знаеха какво ще последва гръмотевицата. Въпреки това, тъй като другите играчи на масата все още бяха удивени от размера на залога, AcaCIA вече планираха залозите си на търна и ривъра.

Човекът, който беше просто свиня преди няколко десетилетия, сега е угоено прасе. (като по този начин имаме космическо земеделие).

Основният аспект, взет предвид в тази покер ръка, са възможностите за социално програмиране. Човешките маси са “покорни планини”. Ако една разузнавателна агенция като AcaCIA успява да създаде такава планина и да я насочи към желаната траектория, тя незабавно ще упражнява сила, равна само на самия Mjölnir. Но как да направите това ?

Отговорът е еднозначен. Социален цирк!

Посейте идеализъм, свържете го с вътрешното Аз и го обвържете с социална анонимност. Потопете това семе в група хора и наблюдавайте растежа на растенията.

Анонимността и унищожаването на егото, сложно интегрирани в културата на “Новото Време”, едновременно създадени от AcaCIA с Интернет, бяха ключовете за играенето на водещата роля върху покер масата(свят). Изгубването на чувството за индивидуалност, дава на човека немислима иначе способност да се слее в социалните планини, които по-късно ще бъдат насочени към целите на агенцията. И така, важен въпрос … КАКВО е истинският продукт на операция Hyperstorm?

 1. Способността за социално инженерство на толкова много, колкото е необходимо, терористични организации като Al’Qaeda, ISIS и т.н., които насочени правилно, ще послужат като предизвикател на хаоса в световната телевизионна шоу, известна като “поръчайте хаос” или “противодействие на тероризма”.

 2. Възможността да се инжектират бдителни групи като ANONYMUS, които, когато са насочени правилно, ще създадат социални условия за желаните диктати, групи и идеи, за да процъфтяват.

 3. Възможността всички тези групи да бъдат самостоятелни и неудържими, тъй като тяхната власт и сила е в МРЕЖАТА на участниците, а не в отделните хора, които работят за нейното съществуване.

Operation Hyperstorm 
©2015-2017 Essays by Vacterion

avatar